<![CDATA[Roids Stock]]> https://www.roidsstock.com Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 Zend_Feed en http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Human Growth Hormone for Sale]]> https://www.roidsstock.com/events-new-growth-hormone-for-sale-5298.html https://www.roidsstock.com/events-new-growth-hormone-for-sale-5298.html Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Steroids Summer Sale ENDED]]> https://www.roidsstock.com/events-steroids-summer-sale-5286.html https://www.roidsstock.com/events-steroids-summer-sale-5286.html Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Classifying Anabolic Steroids]]> https://www.roidsstock.com/articles-classifying-anabolic-steroids-6007.html https://www.roidsstock.com/articles-classifying-anabolic-steroids-6007.html Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Steroids Use]]> https://www.roidsstock.com/articles-steroids-use-4506.html https://www.roidsstock.com/articles-steroids-use-4506.html Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Buy Anabolic Steroids Online Tutorial]]> https://www.roidsstock.com/articles-buy-anabolic-steroids-online-tutorial-4325.html https://www.roidsstock.com/articles-buy-anabolic-steroids-online-tutorial-4325.html Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Anabolic steroids]]> https://www.roidsstock.com/articles-anabolic-steroids-4292.html https://www.roidsstock.com/articles-anabolic-steroids-4292.html Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Buy steroids online]]> https://www.roidsstock.com/articles-buy-steroids-online-4267.html https://www.roidsstock.com/articles-buy-steroids-online-4267.html Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Steroid Cycles and Stacks]]> https://www.roidsstock.com/steroid-cycles-and-stacks-1342 https://www.roidsstock.com/steroid-cycles-and-stacks-1342 Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Injectable Steroids]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423 https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423 Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Oral Steroids]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422 https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422 Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Injectable Steroids Sachets]]> https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424 https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424 Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[HGH and Insulin]]> https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426 https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426 Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Post Cycle Therapy]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430 https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430 Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Weight Loss]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439 https://www.roidsstock.com/weight-loss-439 Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[General Health]]> https://www.roidsstock.com/general-health-437 https://www.roidsstock.com/general-health-437 Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Sexual Health]]> https://www.roidsstock.com/sexual-health-436 https://www.roidsstock.com/sexual-health-436 Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Syringes with Needles]]> https://www.roidsstock.com/syringes-with-needles-442 https://www.roidsstock.com/syringes-with-needles-442 Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[1ml Insulin Syringe]]> https://www.roidsstock.com/syringes-with-needles-442/1ml-insulin-syringe-4808.html https://www.roidsstock.com/syringes-with-needles-442/1ml-insulin-syringe-4808.html Packing: 1ml Insulin Syringe
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[2ml Syringe (10 pack)]]> https://www.roidsstock.com/syringes-with-needles-442/2ml-syringe-10-pack-26350.html https://www.roidsstock.com/syringes-with-needles-442/2ml-syringe-10-pack-26350.html Packing:10 x 2ml Syringes With Needle]]> Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[2ml Syringe with Needle]]> https://www.roidsstock.com/syringes-with-needles-442/2ml-syringe-with-needle-4809.html https://www.roidsstock.com/syringes-with-needles-442/2ml-syringe-with-needle-4809.html Packing: 2ml Syringe With Needle]]> Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[5ml Syringe with Needle]]> https://www.roidsstock.com/syringes-with-needles-442/5ml-syringe-with-needle-19096.html https://www.roidsstock.com/syringes-with-needles-442/5ml-syringe-with-needle-19096.html Packing: 5ml Syringe With Needle]]> Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[5ml Syringe with Needle (10 pieces)]]> https://www.roidsstock.com/syringes-with-needles-442/5ml-syringe-with-needle-10-pieces-26351.html https://www.roidsstock.com/syringes-with-needles-442/5ml-syringe-with-needle-10-pieces-26351.html Packing: 10 x 5 ml Syringe With Needle]]> Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Accutane]]> https://www.roidsstock.com/general-health-437/accutane-roaccutane-isotretinoin-20mg-28587.html https://www.roidsstock.com/general-health-437/accutane-roaccutane-isotretinoin-20mg-28587.html Contains 20 mg per tab of Isotretinoin
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Aldactone 100 mg]]> https://www.roidsstock.com/general-health-437/aldactone-100-mg-18136.html https://www.roidsstock.com/general-health-437/aldactone-100-mg-18136.html Manufacturer: Ali Raif
Pack: 16 tabs (100 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Aldactone RPG]]> https://www.roidsstock.com/general-health-437/aldactone-rpg-18215.html https://www.roidsstock.com/general-health-437/aldactone-rpg-18215.html Manufacturer: RPG, India
Pack: 100 tabs (100 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Anabol 10mg]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/anabol-10mg-4368.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/anabol-10mg-4368.html Manufacturer: British Dispensary Thailand
Packing: 100 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Anadroxyl]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/anadroxyl-17189.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/anadroxyl-17189.html Substance: Oxymetholone
Pack: 50 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Anapolon]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/anapolon-17204.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/anapolon-17204.html Substance: Oxymetholone
Pack: 60 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Anapolon]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/anapolon-4370.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/anapolon-4370.html Manufacturer: Ibrahim
Packing: 20 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Anastrozol (Arimidex)]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/anastrozol-arimidex-12686.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/anastrozol-arimidex-12686.html Manufacturer: Blakan Pharmaceuticals
Packing: 60 tabs (0.25 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Anastrozol 1 mg]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/anastrozol-1-mg-18118.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/anastrozol-1-mg-18118.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Substance: Anastrozole
Pack: 60 tabs (1 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Anavar]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/anavar-17646.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/anavar-17646.html Contains 50 mg per tab of Oxandrolone
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Anavar]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/anavar-9234.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/anavar-9234.html Substance: Oxandrolone
Pack: 30 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Androne 250]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/androne-250-4371.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/androne-250-4371.html Manufacturer: Caspian Tamin Pharmaceuticals
Packing: 1 amp (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Ansomone]]> https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/ansomone-human-growth-hormone-27854.html https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/ansomone-human-growth-hormone-27854.html Contains Human Growth Hormone
10 vials with 10 IU per vial (100 IU per kit)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Apcalis Jelly]]> https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/apcalis-jelly-12836.html https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/apcalis-jelly-12836.html Tadalafil
Manufacturer: Ajanta Pharma, India
Packing: 1 sachet (20 mg/sachet)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Aquatest]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/aquatest-12030.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/aquatest-12030.html Testosterone Suspension
Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Packing: 5 x 1 ml amps (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Aridex]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/aridex-18132.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/aridex-18132.html Substance: Anastrozole
Pack: 30 tabs (1 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Arimidex]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/arimidex-4372.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/arimidex-4372.html Manufacturer: Astra Zeneca
Packing: 28 tabs (1 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Arimidex]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/buy-arimidex-1mg-online-18114.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/buy-arimidex-1mg-online-18114.html Contains 1 mg per tab of Anastrozole
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Arimixyl]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/arimixyl-18108.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/arimixyl-18108.html Substance: Anastrozole
Pack: 30 tabs (1 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Aromadex]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/aromadex-12679.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/aromadex-12679.html Manufacturer: Sciroxx
Pack: 20 tabs x 25 mg/tab
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Aromasin]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/aromasin-18141.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/aromasin-18141.html Manufacturer: Natco Pharma
Substance: Exemestane
Pack: 30 tabs (25 mg/tabs)

]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Aromasin]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/aromasin-exemestane-25-mg-28581.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/aromasin-exemestane-25-mg-28581.html Contains 25 mg per tab of Exemestane
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Aromaxyl (Exemestane)]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/aromaxyl-exemestane-18109.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/aromaxyl-exemestane-18109.html Substance: Exemestane
Pack: 30 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Atarax]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/atarax-18142.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/atarax-18142.html Substance: Hydroxyzine
Pack: 30 tabs (25 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Avodart]]> https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/avodart-4373.html https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/avodart-4373.html Manufacturer: GlaxoSmithKline, UK
Pack: 30 caps (0.5 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Azolol]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/azolol-4374.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/azolol-4374.html Manufacturer: British Dispensary Thailand
Packing: 100 tabs (5mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Basic Beginner Cycle]]> https://www.roidsstock.com/steroid-cycles-and-stacks-1342/basic-steroid-cycle-33614.html https://www.roidsstock.com/steroid-cycles-and-stacks-1342/basic-steroid-cycle-33614.html Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals]]> Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Boldaxyl 300]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/boldaxyl-300-equipoise-steroid-18756.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/boldaxyl-300-equipoise-steroid-18756.html Contains 300 mg/ml of Boldenone Undecylenate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Boldenon 200]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/boldenon-200-4391.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/boldenon-200-4391.html Manufacturer: Gen-Shi Labs.
Packing: 2ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Boldenon 500]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/boldenon-500-11894.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/boldenon-500-11894.html Manufacturer: Gen-Shi Labs.
Packing: 5 ml amp (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Boldenone]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/boldenone-12447.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/boldenone-12447.html Manufacturer: Generics Pharm
Packing: 2ml amp (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Boldenone Undecylenate]]> https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/boldenone-undecylenate-11932.html https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/boldenone-undecylenate-11932.html Manufacturer: Gen-Shi Labs.
Packing: 2 ml sachet (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Bulking Steroid Cycle]]> https://www.roidsstock.com/steroid-cycles-and-stacks-1342/testosterone-turanabol-bulking-cycle-28266.html https://www.roidsstock.com/steroid-cycles-and-stacks-1342/testosterone-turanabol-bulking-cycle-28266.html Manufacturer: Dragon Pharma]]> Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Cabaser 1mg]]> https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/cabaser-1mg-4392.html https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/cabaser-1mg-4392.html Manufacturer: Pharmacia, Turkey
Pack: 20 tabs (1 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Celebrex]]> https://www.roidsstock.com/general-health-437/celebrex-18218.html https://www.roidsstock.com/general-health-437/celebrex-18218.html Substance: celecoxib
Pack: 30 caps (200 mg/cap)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Cia]]> https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/cia-12842.html https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/cia-12842.html Manufacturer: Gen Shi Laboratories
Pack: 30 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Cialis 20mg]]> https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/cialis-20mg-4397.html https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/cialis-20mg-4397.html Manufacturer: Lilly, Turkey
Packing: 4 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Clen-Inject]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/injectable-clenbuterol-for-sale-yohimbine-30782.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/injectable-clenbuterol-for-sale-yohimbine-30782.html Contains 80 mcg/ml of Clenbuterol
6 mg/ml of Yohimbine
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Clenbutaxyl]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/clenbutaxyl-18191.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/clenbutaxyl-18191.html Substance: Clenbuterol Hydrochloride
Pack: 100 tabs (40 mcg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Clenbuterol]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/clenbuterol-4410.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/clenbuterol-4410.html Manufacturer: Sopharma, Bulgaria
Packing: 50 tabs (20 mcg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Clenbuterol 40]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/clenbuterol-40-12700.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/clenbuterol-40-12700.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Pack: 60 tabs (40mcg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Clenbuterol 40mg]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/clenbuterol-pills-online-28583.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/clenbuterol-pills-online-28583.html Contains 40 mcg per tab of Clenbuterol Hydrochloride
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Clenodex]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/clenodex-18133.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/clenodex-18133.html Manufacturer: Sciroxx
Pack: 100 tabs (40 mcg/tab)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Clomed]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/clomed-12692.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/clomed-12692.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Pack: 60 tabs (50mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Clomid]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/buy-clomid-dragon-pharma-18115.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/buy-clomid-dragon-pharma-18115.html Contains 50mg per tab of Clomiphene Citrate
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Clomidex]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/clomidex-18134.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/clomidex-18134.html Substance: Clomiphene citrate
Pack: 50 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Clomiphene]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/clomiphene-4411.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/clomiphene-4411.html Manufacturer: Iran Hormone Co
Packing: 30 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Clomixyl]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/clomixyl-18110.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/clomixyl-18110.html Substance: Clomiphene Citrate
Pack: 30 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Clomy (Clomid)]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/clomy-clomid-12681.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/clomy-clomid-12681.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories, Japan
Pack: 30 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Cut Long 300]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/cut-long-300-dragon-pharma-28376.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/cut-long-300-dragon-pharma-28376.html Contains 300 mg/ml of Trenbolone Enanthate, Testosterone Enanthate, Drostanolone Enanthate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Cut Mix 150]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/cut-mix-150-4798.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/cut-mix-150-4798.html Contains Trenbolone Acetate, Testosterone Proionate, Drostnolone Propionate, 50 mg/ml of each
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Cut Stack]]> https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/cut-stack-11933.html https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/cut-stack-11933.html Manufacturer: Gen-Shi Labs.
Packing: 2 ml sachet (150 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Cut Stack 300]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/cut-stack-300-4422.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/cut-stack-300-4422.html Manufacturer: Gen-Shi Labs.
Packing: 2 ml amp (150 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Cut Stack 750]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/cut-stack-750-11896.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/cut-stack-750-11896.html Manufacturer: Gen-Shi Labs.
Packing: 5 ml vial (150 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Cutaxyl 150]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/cutaxyl-150-kalpa-pharmaceuticals-18757.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/cutaxyl-150-kalpa-pharmaceuticals-18757.html Contains a mix of 3 hormones: Drostanolone Propionate, Trenbolone Acetate, Testosterone Propionate 50 mg/ml of each
One 10 ml multidose vial (150 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[CY3]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/cy3-clenbuterol-liothyronine-yohimbine-28584.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/cy3-clenbuterol-liothyronine-yohimbine-28584.html Contains Clenbuterol-37 mcg, Liothyronine-25 mcg, Yohimbine-5.4 mg
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Cypionat 250]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/dragon-pharma-cypionat-250-4766.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/dragon-pharma-cypionat-250-4766.html Contains 250 mg/ml of Testosterone Cypionate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Danabol]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/danabol-4427.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/danabol-4427.html Manufacturer: Body Research
Packing: 100 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Danabol 10]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/danabol-10-4807.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/danabol-10-4807.html Manufacturer: Blakan Pharmaceuticals
Packing: 60 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Danabol 50]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/danabol-50-9237.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/danabol-50-9237.html Manufacturer: Blakan Pharmaceuticals
Packing: 60 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Deca 200]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/deca-200-4593.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/deca-200-4593.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Deca 300]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/deca-300-4799.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/deca-300-4799.html Contains 300 mg/ml of Nandrolone Decanoate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Deca 500]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/deca-500-11902.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/deca-500-11902.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 5 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Deca 500]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/deca-500-dragon-pharma-nandrolone-28267.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/deca-500-dragon-pharma-nandrolone-28267.html Contains 500 mg/ml of Nandrolone Decanoate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Deca Durabolin]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/deca-durabolin-17217.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/deca-durabolin-17217.html Substance: Nandrolone Decanoate
Pack: 1ml amp (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Deca-Durablin]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/deca-durablin-12448.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/deca-durablin-12448.html Manufacturer: Generics Pharm
Packing: 2 ml amp (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Dianabol]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/dianabol-17205.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/dianabol-17205.html Substance: Methandienone
Pack: 30 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Dianabol]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/dianabol-17647.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/dianabol-17647.html Contains 20 mg per tab of Methandienone, Methandrostenolone
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Dianobol-Lab 20mg]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/dianobol-20mg-sale-33840.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/dianobol-20mg-sale-33840.html Contains 20 mg/tab of Methandrostenolone
One pack containing 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Dianoxyl 10]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/dianoxyl-10-17190.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/dianoxyl-10-17190.html Substance: Methandienone
Pack: 100 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Dianoxyl 50]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/dianoxyl-50-17191.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/dianoxyl-50-17191.html Substance: Methandienone
Pack: 20 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Drostanolone Propionate]]> https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/drostanolone-propionate-11937.html https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/drostanolone-propionate-11937.html Manufacturer: Gen-Shi Labs
Packing: 2 ml sachet (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Durabolin 200]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/durabolin-200-11874.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/durabolin-200-11874.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml amp (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Durabolin 500]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/durabolin-500-11875.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/durabolin-500-11875.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 5 ml amp (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Duraxyl 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/duraxyl-100-nandrolone-phenylpropionate-18758.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/duraxyl-100-nandrolone-phenylpropionate-18758.html Contains 100 mg/ml of Nandrolone Phenylpropionate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Eltroxin (T4)]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/eltroxin-t4-18203.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/eltroxin-t4-18203.html Substance: levothyroxine
Pack: 100 tabs (50 mcg/tabs)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Enantat 250]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/enantat-250-4771.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/enantat-250-4771.html Contains 250 mg/ml of Testosterone Enanthate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Enantat 400]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/enantat-400-dragon-pharma-testosterone-28375.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/enantat-400-dragon-pharma-testosterone-28375.html Contains 400 mg/ml of Testosterone Enanthate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Ephedrin]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/ephedrin-4437.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/ephedrin-4437.html Substance: Ephedrine
Pack: 20 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[EQ 200/TEST E 200]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/eq-test-e-200-dragon-pharma-28380.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/eq-test-e-200-dragon-pharma-28380.html Contains 400 mg/ml of Testosterone Enanthate and Boldenone Undecylenate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[EQ 300]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/eq-300-4800.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/eq-300-4800.html Contains 300 mg/ml of Boldenone Undecylenate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[EQ 500]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/eq-500-dragon-pharma-equipoise-28268.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/eq-500-dragon-pharma-equipoise-28268.html Contains 500 mg/ml of Boldenone Undecylenate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Equidex 200]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/equidex-200-4247.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/equidex-200-4247.html Manufacturer: Sciroxx
Packing: 10ml vial (200 mg/ml)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Esculap]]> https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/esculap-12840.html https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/esculap-12840.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Packing: 60 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Exedrol]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/exedrol-12693.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/exedrol-12693.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Pack: 60 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Femara]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/femara-18143.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/femara-18143.html Substance: Letrozole
Pack: 20 tabs (2.5 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Femara]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/femara-letrozole-2-5-mg-28582.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/femara-letrozole-2-5-mg-28582.html Contains 2.5 mg per tab of Letrozole
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Fempro (Letrozole)]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/fempro-letrozole-18144.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/fempro-letrozole-18144.html Substance: Letrozole
Pack: 50 tabs (2.5 mg/tabs)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Fertomid 25 mg]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/fertomid-25-mg-18145.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/fertomid-25-mg-18145.html Substance: Clomiphene Citrate
Pack: 50 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Fertomid 50 mg]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/fertomid-50-mg-18146.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/fertomid-50-mg-18146.html Substance: Clomiphene Citrate
Pack: 50 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Finasterida 5]]> https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/finasterida-5-18224.html https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/finasterida-5-18224.html Substance: Finasteride
Pack: 60 tabs (5 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Generic Aldactone 100 mg]]> https://www.roidsstock.com/general-health-437/generic-aldactone-100-mg-18216.html https://www.roidsstock.com/general-health-437/generic-aldactone-100-mg-18216.html Manufacturer: Generic, India
Pack: 100 tabs (100 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Generic Aldactone 25 mg]]> https://www.roidsstock.com/general-health-437/generic-aldactone-25-mg-18217.html https://www.roidsstock.com/general-health-437/generic-aldactone-25-mg-18217.html Manufacturer: Generic, India
Pack: 100 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Generic Synthroid T4 100 mcg]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/generic-synthroid-t4-100-mcg-18195.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/generic-synthroid-t4-100-mcg-18195.html Substance: levothyroxine
Pack: 100 tabs (100 mcg/tabs)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Generic Synthroid T4 125 mcg]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/generic-synthroid-t4-125-mcg-18196.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/generic-synthroid-t4-125-mcg-18196.html Substance: levothyroxine
Pack: 100 tabs (125 mcg/tabs)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Generic Synthroid T4 25 mcg]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/generic-synthroid-t4-25-mcg-18197.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/generic-synthroid-t4-25-mcg-18197.html Substance: levothyroxine
Pack: 100 tabs (25 mcg/tabs)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Generic Synthroid T4 50 mcg]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/generic-synthroid-t4-50-mcg-18198.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/generic-synthroid-t4-50-mcg-18198.html Substance: levothyroxine
Pack: 100 tabs (50 mcg/tabs)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Generic Synthroid T4 75 mcg]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/generic-synthroid-t4-75-mcg-18199.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/generic-synthroid-t4-75-mcg-18199.html Substance: levothyroxine
Pack: 100 tabs (75 mcg/tabs)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[GENOTROPIN 16 IU]]> https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/genotropin-16-iu-4352.html https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/genotropin-16-iu-4352.html Manufacturer: PFIZER
Packing: 1 pre-filled pen 16 iu]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[GENOTROPIN 36 IU]]> https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/genotropin-36-iu-4353.html https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/genotropin-36-iu-4353.html Manufacturer: PFIZER
Packing: 1 pre-filled pen 36 iu]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Gonadon 250]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/gonadon-250-17219.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/gonadon-250-17219.html Substance: Testosterone Mix
Pack: 1ml amp (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Gynodel (Bromocriptine)]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/gynodel-bromocriptine-4525.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/gynodel-bromocriptine-4525.html Substance: Bromocriptine
Pack: 30 tabs (2.5 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Halo-lab 10mg]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/halo-lab-10mg-33846.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/halo-lab-10mg-33846.html Contains 10 mg/tab of Fluoxymesterone
One pack containing 50 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Halotest]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/halotest-9242.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/halotest-9242.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Packing: 60 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Halotestin]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/halotestin-17648.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/halotestin-17648.html Contains 10 mg per tab of Fluoxymesterone
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Halotestin]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/halotestin-17213.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/halotestin-17213.html Substance: Fluoxymesterone
Pack: 30 tabs (5 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Haloxyl]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/haloxyl-17192.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/haloxyl-17192.html Substance: Fluoxymesterone
Pack: 50 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[HCG 5000 *Human chorionic gonadotropin*]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/hcg-5000-human-chorionic-gonadotropin-24960.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/hcg-5000-human-chorionic-gonadotropin-24960.html Substance: Human chorionic gonadotropin
Pack: 1 vial (5000 iu/vial)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[HCG Pregnyl 5000iu]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/hcg-pregnyl-5000iu-4528.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/hcg-pregnyl-5000iu-4528.html Manufacturer: Organon, Turkey
Packing: 5000iu amp & solution]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Helios]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/helios-clenbuterol-yohimbine-28585.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/helios-clenbuterol-yohimbine-28585.html Contains 5.8 mg per ml of Clenbuterol and Yohimbine
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Hexadex 450]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/hexadex-450-18089.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/hexadex-450-18089.html Substance: Testosterone Blend
Pack: 10 ml vial (450 mg/ml)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[HUMATROPE]]> https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/humatrope-4354.html https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/humatrope-4354.html Manufacturer: Lilly Turkey
Packing: 1 injection cartrige of 36iu]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Hygetropin 1 kit]]> https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/hygetropin-1-kit-4350.html https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/hygetropin-1-kit-4350.html Manufacturer: Hygene, China
Packing: 25 vials, 8iu/vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Insulin syringes (10 pack)]]> https://www.roidsstock.com/syringes-with-needles-442/insulin-syringes-10-pack-26349.html https://www.roidsstock.com/syringes-with-needles-442/insulin-syringes-10-pack-26349.html Packing: 10 x 1 ml Insulin Syringe]]> Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Jintopin 100 IU]]> https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/jintropin-human-growth-hormone-22192.html https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/jintropin-human-growth-hormone-22192.html Contains Human Growth Hormone
One kit with 10 vials, 10 IU per vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Jintopin 200 IU]]> https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/jintropin-hgh-22191.html https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/jintropin-hgh-22191.html Contains Human Growth Hormone One kit with 20 vials, 10 IU per vial]]> Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300 <![CDATA[Kalpatropin (HGH)]]> https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/kalpatropin-growth-hormone-sale-27853.html https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/kalpatropin-growth-hormone-sale-27853.html Contains Human Growth Hormone
10 vials with 20 IU per vial (200 IU per kit)
MAY TAKE UP TO A MONTH TO SHIP]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Kamagra Jelly]]> https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/kamagra-jelly-4551.html https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/kamagra-jelly-4551.html Manufacturer: Alpha-Pharma India
Packing: 1 Sachet (100 mg/sachet)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Lasix Injectable]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/lasix-injectable-12844.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/lasix-injectable-12844.html Substance: Furosemide
Pack: 5 x 2 ml amp (10 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Lasix Tablets]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/lasix-tablets-12845.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/lasix-tablets-12845.html Manufacturer: Aventis Pharma Limited
Packing: 12 tabs (40 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Letroxyl]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/letroxyl-18111.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/letroxyl-18111.html Substance: Letrozole
Pack: 30 tabs (2.5 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Letrozol]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/letrozol-18119.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/letrozol-18119.html Substance: Letrozole
Pack: 60 tabs (2.5 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Levotiron T4]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/levotiron-t4-4736.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/levotiron-t4-4736.html Manufacturer: Ibrahim
Packing: 100 tabs (100 mcg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Lioresal 10 mg]]> https://www.roidsstock.com/general-health-437/lioresal-10-mg-18219.html https://www.roidsstock.com/general-health-437/lioresal-10-mg-18219.html Substance: baclofen
Pack: 50 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Liv 52]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/liv-52-4588.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/liv-52-4588.html Manufacturer: Himalaya, India
Packing: 100 tablets]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Masteron]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteron-18095.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteron-18095.html Substance:Drostanolone propionate
Pack: 2 ml amp (100 mg/2 ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Masteron 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteron-dragon-pharma-4801.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteron-dragon-pharma-4801.html Contains 100 mg/ml of Drostanolone Propionate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Masteron 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteron-100-drostanolone-di-propionate-30783.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteron-100-drostanolone-di-propionate-30783.html Contains 100 mg/ml of Drostanolone Di-Propionate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Masteron 200]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteron-200-4434.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteron-200-4434.html Manufacturer: Gen-Shi Labs
Packing: 2 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Masteron 200]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteron-200mg-drostanolone-4802.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteron-200mg-drostanolone-4802.html Contains 200 mg/ml of Drostanolone Enanthate & Propionate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Masteron 500]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteron-500-11897.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteron-500-11897.html Manufacturer: Gen-Shi Labs
Packing: 5 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Masteron Forte]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteron-forte-drostanolone-enanthate-30784.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteron-forte-drostanolone-enanthate-30784.html Contains:
150 mg/ml of Drostanolone Enanthate
50 mg/ml of Drostanolone Propionate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Masteroxyl 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteroxyl-100-kalpa-masteron-18759.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteroxyl-100-kalpa-masteron-18759.html Contains 100 mg/ml of Drostanolone Propionate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Masteroxyl 200]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteroxyl-200-masteron-enanthate-18760.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/masteroxyl-200-masteron-enanthate-18760.html Contains 200 mg/ml of Drostanolone Enanthate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Mastodex 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/mastodex-100-4248.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/mastodex-100-4248.html Manufacturer:Sciroxx
Packing: 10ml vial (100 mg/ml)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Methanodex 10]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/methanodex-10-3651.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/methanodex-10-3651.html Manufacturer: Sciroxx
Packing: 100 tabs (10 mg/tab)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Methasteron-lab 10mg]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/methasteron-lab-10mg-33847.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/methasteron-lab-10mg-33847.html Contains 10 mg/tab of Methasterone
One pack containing 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Methenolone Enathate]]> https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/methenolone-enathate-11938.html https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/methenolone-enathate-11938.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml sachet (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Methyl-1-Test 10]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/methyl-1-testosterone-m1t-28578.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/methyl-1-testosterone-m1t-28578.html Contains 10 mg per tab of Methyl-1-Testosterone
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Methyltesto]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/methyltesto-17207.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/methyltesto-17207.html Substance: Methyltestosterone
Pack: 30 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Muscoril]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/muscoril-18147.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/muscoril-18147.html Substance: Thiocolchicoside
Pack: 10 caps (8 mg/cap)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Nandrodex 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/nandrodex-100-18087.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/nandrodex-100-18087.html Substance: Nandrolone Phenylpropionate
Pack: 10 ml vial (100mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Nandrodex 300]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/nandrodex-300-4249.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/nandrodex-300-4249.html Manufacturer: Sciroxx
Packing: 10ml vial (300 mg/ml)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Nandrolona D]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/nandrolona-d-12031.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/nandrolona-d-12031.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Packing: 10 x 1ml vial (200mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Nandrolona F]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/nandrolona-f-17216.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/nandrolona-f-17216.html Substance: Nandrolone Phenylpropionate
Packing: 5 x 1ml vial (100mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Nandrolone Decanoate]]> https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/nandrolone-decanoate-11935.html https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/nandrolone-decanoate-11935.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml sachet (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Nandrolone Phenylpropionate]]> https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/nandrolone-phenylpropionate-11936.html https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/nandrolone-phenylpropionate-11936.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml sachets (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Nandroxyl 250]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/nandroxyl-250-kalpa-nandrolone-decanoate-18761.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/nandroxyl-250-kalpa-nandrolone-decanoate-18761.html Contains 250 mg/ml of Nandrolone Decanoate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Nolvadex]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/nolvadex-18150.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/nolvadex-18150.html Substance: Tamoxifen Citrate
Pack: 30 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Nolvadex]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/buy-nolvadex-online-tamoxifen-18116.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/buy-nolvadex-online-tamoxifen-18116.html Contains 20mg per tab of Tamoxifen Citrate
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Nolvaxyl]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/nolvaxyl-18112.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/nolvaxyl-18112.html Substance: Tamoxifen Citrate
Pack: 30 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[NORDITROPIN SIMPLEX]]> https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/norditropin-simplex-12834.html https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/norditropin-simplex-12834.html Manufacturer: Novo Nordisk, Turkey
Packing: 1 injection cartridge of 30iu]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[NPP 150]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/npp-150-durabolin-4803.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/npp-150-durabolin-4803.html Contains 150 mg/ml of Nandrolone Phenylpropionate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Omnadren]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/omnadren-17220.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/omnadren-17220.html Substance: Testosterone Mix
Pack: 1ml amp (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[OMNITROPE]]> https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/omnitrope-12835.html https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/omnitrope-12835.html Manufacturer: Sandoz, Turkey
Packing: 1 injection cartridge of 30iu]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[OralTren-lab]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oraltren-lab-33844.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oraltren-lab-33844.html Contains 250 mcg/tab of Methyltrienolone
One pack containing 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Orligal (Xenical)]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/orligal-xenical-18200.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/orligal-xenical-18200.html Substance: Orlistat
Pack: 84 tabs (120 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Orlistat (Xenical)]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/orlistat-xenical-18201.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/orlistat-xenical-18201.html Substance: Orlistat
Pack: 40 tabs (120 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Oxandrol]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxandrol-17208.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxandrol-17208.html Substance: Oxandrolone
Pack: 30 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Oxandrolon]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxandrolon-9241.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxandrolon-9241.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Pack: 60 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Oxandroxyl]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxandroxyl-17193.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxandroxyl-17193.html Substance: Oxandrolone
Pack: 50 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Oxano-lab 20mg]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxano-lab-anavar-20mg-33841.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxano-lab-anavar-20mg-33841.html Contains 20 mg/tab of Oxandrolone
One pack containing 50 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Oxanodex]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxanodex-3656.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxanodex-3656.html Manufacturer: Sciroxx
Packing: 50 tabs (10 mg/tab)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Oxy]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxy-17209.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxy-17209.html Substance: Oxymetholone
Pack: 30 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Oxy-lab 25mg]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxy-lab-anadrol-sale-33843.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxy-lab-anadrol-sale-33843.html Contains 25 mg/tab of Oxymetholone
One pack containing 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Oxydex]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxydex-3683.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxydex-3683.html Manufacturer: Sciroxx
Packing: 50 tabs (50 mg/tab)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Oxymetholon]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxymetholon-17649.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxymetholon-17649.html Contains 50 mg per tab of Oxymetholone
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Oxymetholone]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxymetholone-4699.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oxymetholone-4699.html Manufacturer: Iran Hormone Co
Packing: 100 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Parabolan]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/parabolan-12449.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/parabolan-12449.html Manufacturer: Generics Pharm
Packing: 2ml amp (75 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Parabolan]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/buy-quality-parabolan-balkan-12032.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/buy-quality-parabolan-balkan-12032.html Manufactured by Balkan Pharmaceuticals
10 amps of 1 ml each]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Parabolan 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/parabolan-trenbolone-hexa-4804.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/parabolan-trenbolone-hexa-4804.html Contains 100 mg/ml of Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Pentadex 300]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/pentadex-300-4251.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/pentadex-300-4251.html Manufacturer: Sciroxx
Packing: 10ml vial (300 mg/ml)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Primo]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/primo-17210.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/primo-17210.html Substance: Methenolone Acetate
Pack: 30 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Primo 200]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primo-200-4590.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primo-200-4590.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Primo 500]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primo-500-11900.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primo-500-11900.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 5 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Primo Tabs]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oral-primobolan-dragon-pharma-17650.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/oral-primobolan-dragon-pharma-17650.html Contains 30 mg per tab of Methenolone Acetate
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Primo-lab 25mg]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/primo-lab-25mg-33845.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/primo-lab-25mg-33845.html Contains 25 mg/tab of Methenolone Acetate
One pack containing 50 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Primobol]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primobol-12033.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primobol-12033.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Pack: 10 x 1ml amp (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Primobol]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/primobol-9243.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/primobol-9243.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Packing: 60 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Primobolan 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primobolan-methenolone-enanthate-100mg-4805.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primobolan-methenolone-enanthate-100mg-4805.html Contains 100mg /ml of Methenolone Enanthate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Primobolan 200]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primobolan-200-dragon-pharma-28381.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primobolan-200-dragon-pharma-28381.html Contains 200 mg/ml of Methenolone Enanthate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Primobolan Depot]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primobolan-depot-4707.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primobolan-depot-4707.html Manufacturer: Bayer Schering Turkey
Packing: 1 ml amp (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Primodex 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primodex-100-4254.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primodex-100-4254.html Manufacturer: Sciroxx
Packing: 10ml vial (100 mg/ml)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Primodex 50]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primodex-50-18090.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primodex-50-18090.html Substance: Methenolone Acetate
Pack: 10 ml vial (50 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Primoxyl]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/primoxyl-17194.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/primoxyl-17194.html Substance: Methenolone Acetate
Pack: 50 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Primoxyl 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primoxyl-100-methenolone-enanthate-kalpa-18762.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/primoxyl-100-methenolone-enanthate-kalpa-18762.html Contains 100 mg/ml of Methenolone Enanthate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Propionat 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/propionat-100-test-propionate-4774.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/propionat-100-test-propionate-4774.html Contains 100 mg/ml of Testosterone Propionate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Proscar]]> https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/proscar-4713.html https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/proscar-4713.html Manufacturer: Merck, Germany
Packing: 28 tabs (5 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Provimed]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/provimed-12698.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/provimed-12698.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Packing: 60 tabs (25 mg/tab)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Proviron]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/proviron-4715.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/proviron-4715.html Manufacturer: Bayer Schering Turkey
Pack: 20 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Proviron]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/proviron-steroid-dragon-pharma-28579.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/proviron-steroid-dragon-pharma-28579.html Contains 25 mg per tab of Mesterolone
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Proviroxyl]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/proviroxyl-18113.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/proviroxyl-18113.html Substance: Mesterolone
Pack: 30 tabs (25 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Roaccutane 10mg]]> https://www.roidsstock.com/general-health-437/roaccutane-10mg-18213.html https://www.roidsstock.com/general-health-437/roaccutane-10mg-18213.html Manufacturer: Roche, Turkey
Substance: Isotretinoin
Pack: 30 caps (10 mg/cap)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Roaccutane 20mg]]> https://www.roidsstock.com/general-health-437/roaccutane-20mg-18214.html https://www.roidsstock.com/general-health-437/roaccutane-20mg-18214.html Manufacturer: Roche, Turkey
Substance: Isotretinoin
Pack: 30 caps (20 mg/cap)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Sildegra]]> https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/sildegra-4726.html https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/sildegra-4726.html Manufacturer: Marham Darou, Iran
Packing: 4 tabs (100 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Sildenaxyl 100]]> https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/sildenaxyl-100-18220.html https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/sildenaxyl-100-18220.html Substance: Sildenafil
Pack: 20 tabs (100 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Somedin-DES (IGF1-DES)]]> https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/somedin-des-igf1-27856.html https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/somedin-des-igf1-27856.html Is and Insulin like Growth Factor-1 DES
One kit with 5 vials, 200 mcg per vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Somedin-lr3 (IGF1-lr3)]]> https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/somedin-igf-1-lr3-27855.html https://www.roidsstock.com/hgh-and-insulin-426/somedin-igf-1-lr3-27855.html Is and Insulin like Growth Factor-1 LR3
One kit with 5 vials, 200 mcg per vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Cypionate]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-cypionate-for-sale-30701.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-cypionate-for-sale-30701.html Contains 200 mg/ml of Testosterone Cypionate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Enanthate]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-enanthate-testosterone-30702.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-enanthate-testosterone-30702.html Contains 250 mg/ml of Testosterone Enanthate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Equipoise]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-equipoise-200-30703.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-equipoise-200-30703.html Contains 200 mg/ml of Boldenone Undecylenate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Masteron]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-masteron-drostanolone-propionate-30705.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-masteron-drostanolone-propionate-30705.html Contains 100 mg/ml of Drostanolone Di-Propionate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Methandienone]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/sp-methandienone-10mg-dianabol-30719.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/sp-methandienone-10mg-dianabol-30719.html Each tab contains 10mg of Methandienone
100 tabs per box]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Nandrolone]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-nandrolone-decanoate-injection-30706.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-nandrolone-decanoate-injection-30706.html Contains 200 mg/ml of Nandrolone Decanoate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Oxanobol]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/sp-oxanobol-anavar-10mg-30720.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/sp-oxanobol-anavar-10mg-30720.html Each tab contains 10mg of Oxandrolone
100 tabs per box]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Oxymetabol]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/sp-oxymetabol-anadrol-pills-30721.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/sp-oxymetabol-anadrol-pills-30721.html Each tab contains 50 mg of Oxymetholone
100 tabs per box]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Parabolan]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-parabolan-100-trenbolone-hexa-30716.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-parabolan-100-trenbolone-hexa-30716.html Contains 100 mg/ml of trenbolone hexahydrobenzylcarbonate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Primobol]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-primobol-100-methenolone-enanthate-30715.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-primobol-100-methenolone-enanthate-30715.html Contains 100 mg/ml of Methenolone Enanthate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Propionate]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-test-propionate-sale-30707.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-test-propionate-sale-30707.html Contains 100 mg/ml of Testosterone Propionate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Stanoject]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-stanoject-50-30708.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-stanoject-50-30708.html Contains 50 mg/ml of Stanozolol
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Stanozol]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/sp-stanozol-winny-pills-30718.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/sp-stanozol-winny-pills-30718.html Each tab contains 10mg of Stanozolol
100 tabs per box]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Supertest 450]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-supertest-450-sustanon-30714.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-supertest-450-sustanon-30714.html Contains 450 mg/ml of Testosterone Mix
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Sustanon]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-sustanon-250mg-30709.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-sustanon-250mg-30709.html Contains 250 mg/ml of Testosterone Mix
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Trenbolone 75]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-trenbolone-75-30710.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-trenbolone-75-30710.html Contains 75 mg/ml of Trenbolone Acetate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Trenbolone Enanthate 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-trenbolone-enanthate-100-30711.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-trenbolone-enanthate-100-30711.html Contains 100 mg/ml of Trenbolone Enanthate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Trenbolone Forte 200]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-trenbolone-forte-200-enanthate-30712.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-trenbolone-forte-200-enanthate-30712.html Contains 200 mg/ml of Trenbolone Enanthate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Trenbolone Mix 150]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-trenbolone-mix-150-tritren-30713.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sp-trenbolone-mix-150-tritren-30713.html Contains 150 mg/ml of Trenbolone Mix
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[SP Turabolan]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/sp-turabolan-turinabol-tabs-30722.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/sp-turabolan-turinabol-tabs-30722.html Each tab contains 10mg of Chlorodehydromethyltestosteron
100 tabs per box]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Stano]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/stano-17211.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/stano-17211.html Substance: Stanozolol
Pack: 30 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Stano-lab 20mg]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/stano-lab-20mg-winstrol-pills-33839.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/stano-lab-20mg-winstrol-pills-33839.html Contains 20 mg/tab of Stanozolol
One pack containing 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Stanodex]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/stanodex-3788.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/stanodex-3788.html Manufacturer: Sciroxx
Packing: 100 tabs (10 mg/tab)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Stanodex 50 inj.]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/stanodex-50-inj-4256.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/stanodex-50-inj-4256.html Manufacturer: Sciroxx
Packing: 10ml vial (50 mg/ml)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Stanoxyl 10]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/stanoxyl-10-17195.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/stanoxyl-10-17195.html Substance: Stanozolol
Pack: 100 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Stanoxyl 50]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/stanoxyl-50-17196.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/stanoxyl-50-17196.html Substance: Stanozolol
Pack: 20 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Stanoxyl Depot]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/stanoxyl-depot-stanozolol-kalpa-18763.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/stanoxyl-depot-stanozolol-kalpa-18763.html Contains 50 mg/ml of Stanozolol
5 amps of 1 ml each]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Stanozolol]]> https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/stanozolol-11945.html https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/stanozolol-11945.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Pack: 2 ml sachet (50 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Stromba]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/stromba-9235.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/stromba-9235.html Manufacturer: Generics Pharm
Packing: 30 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Strombafort 10]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/strombafort-10-4825.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/strombafort-10-4825.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Packing: 60 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Strombafort 50]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/strombafort-50-9238.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/strombafort-50-9238.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Packing: 60 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Strombaject Aqua]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/strombaject-aqua-12034.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/strombaject-aqua-12034.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Packing: 5 x 1 ml amps (50 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Superdrol 10]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/buy-superdrol-dragon-pharma-28580.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/buy-superdrol-dragon-pharma-28580.html Contains 10 mg per tab of Methyldrostanolone
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Suspension 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/suspension-100-testosterone-dragon-pharma-28377.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/suspension-100-testosterone-dragon-pharma-28377.html Contains 100 mg/ml of Testosterone Suspension
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Susta 1250]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/susta-1250-11917.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/susta-1250-11917.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 5 ml vial (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Susta 500]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/susta-500-4732.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/susta-500-4732.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml vial (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Sustamed]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sustamed-12035.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sustamed-12035.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Packing: 10 x 1 ml amps (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Sustanon]]> https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/sustanon-11939.html https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/sustanon-11939.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml sachet (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Sustanon 250]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sustanon-250-4730.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sustanon-250-4730.html Manufacturer: Organon Karaki, Pakistan
Packing: 1 ml amp (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Sustanon 270mg]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/buy-sustanon-270-online-30780.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/buy-sustanon-270-online-30780.html Contains 270 mg/ml of Testosterone Mix
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Sustanon 350]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/buy-sustanon-350-4806.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/buy-sustanon-350-4806.html Contains 350 mg/ml of Testosterone Mix
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Sustaxyl 350]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sustaxyl-350-sustanon-kalpa-18764.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/sustaxyl-350-sustanon-kalpa-18764.html Contains 350 mg/ml of Testosterone Mix - Sustanon
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[T3 (Liothyronine)]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/buy-t3-liothyronine-28586.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/buy-t3-liothyronine-28586.html Contains 25 mcg per tab of Liothyronine Sodium
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Taldenaxyl 20]]> https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/taldenaxyl-20-18221.html https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/taldenaxyl-20-18221.html Substance: Tadalafil
Pack: 20 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Tamodex]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/tamodex-18135.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/tamodex-18135.html Substance: Tamoxifen citrate
Pack: 50 tabs (20 mg/tab)

]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Tamox]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/tamox-12685.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/tamox-12685.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories, Japan
Pack: 30 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Tamoxifen]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/tamoxifen-18148.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/tamoxifen-18148.html Substance: Tamoxifen Citrate
Pack: 50 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Tamoxifen (Nolvadex)]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/tamoxifen-nolvadex-4764.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/tamoxifen-nolvadex-4764.html Manufacturer: Med Ilac, Turkey
Packing: 30 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Tamoxifen Citrate]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/tamoxifen-citrate-18149.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/tamoxifen-citrate-18149.html Substance: Tamoxifen Citrate
Pack: 100 tabs (10 mg/tabs)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Tamoximed 20]]> https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/tamoximed-20-12695.html https://www.roidsstock.com/post-cycle-therapy-430/tamoximed-20-12695.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Pack: 60 tabs (20 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testo-C 1250]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testo-c-1250-11921.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testo-c-1250-11921.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 5 ml vial (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testo-C 500]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testo-c-500-4768.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testo-c-500-4768.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml vial (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testo-E 1250]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testo-e-1250-11878.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testo-e-1250-11878.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Pack: 5 ml vials (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testo-E 500]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testo-e-500-4773.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testo-e-500-4773.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml amp (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testo-P 200]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testo-p-200-4776.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testo-p-200-4776.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testo-P 500]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testo-p-500-11922.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testo-p-500-11922.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 5 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testo-S 200]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testo-s-200-4777.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testo-s-200-4777.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testo-S 500]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testo-s-500-11904.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testo-s-500-11904.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testodex 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testodex-100-4261.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testodex-100-4261.html Manufacturer: Sciroxx
Packing: 10ml vial (100 mg/ml)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testodex Cypionate 250]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testodex-cypionate-250-4259.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testodex-cypionate-250-4259.html Manufacturer: Sciroxx
Packing: 10ml vial (250 mg/ml)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testodex Enanthate 250]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testodex-enanthate-250-4258.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testodex-enanthate-250-4258.html Manufacturer: Sciroxx
Packing: 10ml vial (250 mg/ml)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testodex Propionate 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testodex-propionate-100-4260.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testodex-propionate-100-4260.html Manufacturer: Sciroxx
Packing: 10 ml vial (100 mg/ml)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[TESTONON]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testonon-18092.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testonon-18092.html Substance: Testosterone Blend
Pack: 1 ml amp (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testosteron-C 200mg]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/test-cypionate-200-sale-30777.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/test-cypionate-200-sale-30777.html Contains 200 mg/ml of Testosterone Cypionate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testosteron-E 250mg]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/test-enanthate-250-sale-30779.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/test-enanthate-250-sale-30779.html Contains 250 mg/ml of Testosterone Enanthate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testosteron-P 100mg]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/test-propionate-100-sale-30778.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/test-propionate-100-sale-30778.html Contains 100 mg/ml of Testosterone Propionate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testosterona C]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterona-c-12036.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterona-c-12036.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Packing: 10 x 1 ml vial (200 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testosterona E]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterona-e-12037.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterona-e-12037.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Packing: 10 x 1 ml vial (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testosterona P]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterona-p-12038.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterona-p-12038.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Packing: 10 x 1 ml amps (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testosterone Anadoil (Andriol)]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/testosterone-anadoil-andriol-17215.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/testosterone-anadoil-andriol-17215.html Substance: Testosterone Undecanoate
Pack: 50 tabs (40 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testosterone Cypionate]]> https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/testosterone-cypionate-11940.html https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/testosterone-cypionate-11940.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml sachet (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testosterone Enanthate]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterone-enanthate-17223.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterone-enanthate-17223.html Substance: Testosterone Enanthate
Pack: 1ml amp (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testosterone Enanthate]]> https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/testosterone-enanthate-11941.html https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/testosterone-enanthate-11941.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml sachets (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testosterone Enanthate (Norma)]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterone-enanthate-norma-4769.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterone-enanthate-norma-4769.html Manufacturer: Norma Hellas
Packing: 1ml amp (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testosterone Enanthate 250]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterone-enanthate-250-4770.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterone-enanthate-250-4770.html Manufacturer: Aburaihan
Packing: 1ml amp (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testosterone Propionate]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterone-propionate-12450.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterone-propionate-12450.html Manufacturer: Generics Pharm
Packing: 2 ml amp (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testosterone Propionate]]> https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/testosterone-propionate-11943.html https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/testosterone-propionate-11943.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml sachet (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testosterone Propionate]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterone-propionate-18091.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterone-propionate-18091.html Substance: Testosterone Propionate
Pack: 1 ml amp (50 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testosterone Suspension]]> https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/testosterone-suspension-11942.html https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/testosterone-suspension-11942.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml sachet (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testosterone Suspension]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterone-suspension-18096.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testosterone-suspension-18096.html Manufacturer: Generics Pharm Bulgaria
Substance: Testosterone Suspension
Pack: 2 ml amp (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testoviron Depot]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testoviron-depot-17222.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testoviron-depot-17222.html Substance: Testosterone Mix
Pack: 1ml amp (250 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testoxyl Cypionate 250]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/buy-testosterone-cypionate-online-18765.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/buy-testosterone-cypionate-online-18765.html Contains 250 mg/ml of Testosterone Cypionate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testoxyl Enanthate 250]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testoxyl-enanthate-250-18766.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testoxyl-enanthate-250-18766.html Contains 250 mg/ml of Testosterone Enanthate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testoxyl Propionate 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testoxyl-propionate-100-18767.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testoxyl-propionate-100-18767.html Contains 100 mg/ml of Testosterone Propionate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Testoxyl Suspension 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testoxyl-suspension-100-18768.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/testoxyl-suspension-100-18768.html Contains 100 mg/ml of Testosterone Suspension
5 amps of 1 ml each]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Thyronorm (T4)]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/thyronorm-t4-18202.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/thyronorm-t4-18202.html Substance: levothyroxine
Pack: 100 tabs (125 mcg/tabs)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Thyroxyl (T3)]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/thyroxyl-t3-18192.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/thyroxyl-t3-18192.html Substance: Liothyronine Sodium
Pack: 100 tabs (25 mcg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Tiromel T3]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/tiromel-t3-4733.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/tiromel-t3-4733.html Manufacturer: Ibrahim
Packing: 100 tabs (25 mcg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Tren-A 150]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/tren-a-150-4780.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/tren-a-150-4780.html Manufacturer: Gen-Shi Labs
Packing: 2 ml vial (75 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Tren-A 375]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/tren-a-375-11924.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/tren-a-375-11924.html Manufacturer: Gen-Shi Labs
Packing: 5 ml vial (75 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Tren-E 200]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/tren-e-200-4782.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/tren-e-200-4782.html Manufacturer: Gen-Shi Labs
Packing: 2ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Tren-E 500]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/tren-e-500-11895.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/tren-e-500-11895.html Manufacturer: Gen-Shi Labs
Packing: 5 ml vial (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Trenadex Acetate 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trenadex-acetate-100-4262.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trenadex-acetate-100-4262.html Manufacturer: Sciroxx
Packing: 10ml vial (100 mg/ml)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Trenadex Enanthate 200]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trenadex-enanthate-200-4263.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trenadex-enanthate-200-4263.html Manufacturer: Sciroxx
Packing: 10ml vial (200 mg/ml)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Trenbolone 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trenbolone-100-tren-acetate-4779.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trenbolone-100-tren-acetate-4779.html Contains 100 mg/ml of Trenbolone Acetate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Trenbolone 200]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trenbolone-200-enanthate-4781.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trenbolone-200-enanthate-4781.html Contains 200 mg/ml of Trenbolone Enanthate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Trenbolone 50]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trenbolone-50-suspension-dragon-pharma-28382.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trenbolone-50-suspension-dragon-pharma-28382.html Contains 50 mg/ml of Trenbolone Suspension
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Trenbolone Acetate]]> https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/trenbolone-acetate-11944.html https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/trenbolone-acetate-11944.html Manufacturer: Gen-Shi Labs
Packing: 2 ml sachet (75 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Trenbolone Enanthate]]> https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/trenbolone-enanthate-11946.html https://www.roidsstock.com/injectable-steroids-sachets-424/trenbolone-enanthate-11946.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Packing: 2 ml sachet (100 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Trenboxyl Acetate 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trenboxyl-acetate-100-18769.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trenboxyl-acetate-100-18769.html Contains 100 mg/ml of Trenbolone Acetate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Trenboxyl Enanthate 200]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trenboxyl-enanthate-200-18770.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trenboxyl-enanthate-200-18770.html Contains 200 mg/ml of Trenbolone Enanthate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Trenboxyl Hexa 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trenboxyl-hexa-100-18771.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trenboxyl-hexa-100-18771.html Contains 100 mg/ml of Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate
One 10 ml multidose vial
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Trinaxyl 150]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trinaxyl-150-18772.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/trinaxyl-150-18772.html Contains 100 mg/ml of Trenbolone Blend
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[TriTren 150]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/tri-tren-150-4783.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/tri-tren-150-4783.html Contains 150 mg/ml of Trenbolone Mix
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Turanabol]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/buy-turinabol-dragon-pharma-17652.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/buy-turinabol-dragon-pharma-17652.html Contains 10 mg per tab of Chlorodehydromethyltestosteron
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Turanabol]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/turanabol-9244.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/turanabol-9244.html Manufacturer: Balkan Pharmaceuticals
Packing: 60 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Turanaxyl]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/turanaxyl-17197.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/turanaxyl-17197.html Substance: 4-Chlorodehydromethyltestosterone
Pack: 100 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Turano-lab 20mg]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/turano-lab-20mg-33842.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/turano-lab-20mg-33842.html Contains 20 mg/tab of Chrolodehydromethyltestosterone
One pack containing 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Turinabol]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/turinabol-17212.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/turinabol-17212.html Substance: Chlorodehydromethyltestosterone
Pack: 30 tabs (10 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Turinadex]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/turinadex-3789.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/turinadex-3789.html Manufacturer: Sciroxx
Packing: 100 tabs (10 mg/tab)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Ultradex 150]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/ultradex-150-4264.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/ultradex-150-4264.html Manufacturer: Sciroxx
Packing: 10ml vial (150 mg/ml)
]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Undecanoate 250]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/undecanoate-dragon-pharma-testosterone-28383.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/undecanoate-dragon-pharma-testosterone-28383.html Contains 250 mg/ml of Testosterone Undecanoate
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Ventolin 2mg]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/ventolin-2mg-18193.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/ventolin-2mg-18193.html Manufacturer: GlaxoSmithKline, UK
Substance: Albuterol
Pack: 100 tabs (2 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Vetolin 4mg]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/vetolin-4mg-18194.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/vetolin-4mg-18194.html Manufacturer: GlaxoSmithKline, UK
Substance: Albuterol
Pack: 100 tabs (4 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Via]]> https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/via-12841.html https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/via-12841.html Manufacturer: Gen Shi Laboratories
Pack: 30 tabs (50 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Viagra 100mg]]> https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/viagra-100mg-4786.html https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/viagra-100mg-4786.html Manufacturer: Marham Darou
Packing: 4 tabs (100 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Virigen]]> https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/virigen-4790.html https://www.roidsstock.com/sexual-health-436/virigen-4790.html Manufacturer: Schering Plough
Packing: 30 caps (40 mcg/cap)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Virigen]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/virigen-9236.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/virigen-9236.html Manufacturer: Schering Plough, Turkey
Packing: 30 caps (40 mg/cap)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Winny 100]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/winny-100-11876.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/winny-100-11876.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Pack: 2 ml vial (50 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Winny 250]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/winny-250-11877.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/winny-250-11877.html Manufacturer: Gen-Shi Laboratories
Pack: 5 ml vial (50 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Winstrol]]> https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/winstrol-17653.html https://www.roidsstock.com/oral-steroids-422/winstrol-17653.html Contains 50 mg per tab of Stanozolol
Each pack contains 100 tabs]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Winstrol 50]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/winstrol-50-order-online-4791.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/winstrol-50-order-online-4791.html Contains 50 mg/ml of Stanozolol
One 10 ml multidose vial]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Winstrol Depot]]> https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/winstrol-depot-4792.html https://www.roidsstock.com/buy-injectable-steroids-online-423/winstrol-depot-4792.html Manufacturer: DESMA/Zambon, Spain
Packing: 1ml vial (50 mg/ml)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Xenical 84]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/xenical-84-4795.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/xenical-84-4795.html Manufacturer: Roche, Switzerland
Packing: 84 caps (120 mg/cap)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300
<![CDATA[Zaditen (Ketotifen)]]> https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/zaditen-ketotifen-4796.html https://www.roidsstock.com/weight-loss-439/zaditen-ketotifen-4796.html Manufacturer: Novartis
Packing: 30 tabs (1 mg/tab)]]>
Sun, 22 Sep 2019 13:45:39 +0300